JUHEND

RAHVADISTANTSIDE JUHEND 2018

1. Lauri Aus`i 15. mälestusvõistlus toimub pühapäeval, 22. juuli 2018
6 km distantsi ühisstart Peresõidule antakse kell 14.15, Merivälja tee 22, Pirita Kloostri juurest. 6 km distants kulgeb mööda Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringrada. Tegemist ei ole võistlusega, distantsil sõiduaega ja kohta ei fikseerita.

200 m distantsi ühisstart antakse kell 14.45, Pirita sillalt

54 km distantsi ühisstart Rahvasõidule antakse kell 15:00, Merivälja tee 22, Pirita Kloostri juurest. Rahvasõit toimub Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringrajal.

Startimine 54 km distansile toimub kahest stardigrupist.
I Stardigrupp – Rahvasõidul 54 km osalejad kes soovivad võistlus formaadis osaleda
II Stardigrupp – Rahvasõidul 54 km tervisesportlased kes soovivad võistluse rahulikult läbida.

2. Rada
Võistluste trass on osaliselt liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.

3. Rattaklass on vaba. Starti lubatakse üldtehnilistele nõuetele vastava jalgrattaga.

4. Eelregistreerimine toimub interneti kaudu kuni 19. juuli kella 23.59-ni.

5. Stardimaterjalide ja numbrite väljastamine toimub võistluskeskuses (Pirita Kloostri juurest Merivälja tee 22) 22.07.2018 kell 9.00-14.30

6. Stardimaksud
Rahvasõit 54 km võistlus

15 € (kuni 12.07.2018 kell 23:59)
20€ (kuni 19.07.2017 kell 23:59)
25€ (kohapeal)

Peresõit 6 km                              Tasuta (kohapeal registreerimine 5 eurot)
Tillusõit 0,2 km                            Tasuta

7. Vanuseklassid
Distantsid on avatud kõigile soovijatele. 6 km distantsi soovitame lastele alates 6. eluaastast, vanusepiirangut ei ole. Kõigil osavõtjatel on kiivri kandmine kohustuslik. Kiivri puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse.

8. Ajalimiit
54 km Rahvasõidu finiš suletakse kell 16.50

9. Autasustamine toimub finišis kell 16.45. Autasustatakse 54 km Rahvasõidu absoluutarvestuses 3 paremat meest ja 3 paremat naist. Võitjaid autasustatakse karika ja eriauhindadega.

10. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jne kohta tuleb esitada peakohtunikule Protesti tasu on 100 €, mis tagastatakse ainult rahuldatud protesti korral. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab kohtunikekogu.

11. Lauri Ausi 15. mälestusvõistlusi korraldab CFC Spordiklubi tuginedes UCI ja Eesti Jalgratturite Liidu (edaspidi EJL) võistlusmäärustele ja käesolevale võistlusjuhendile.