Välislaagrid- ja võistused – motivatsioon, mille poole püüelda

Postitus

Lumevaesel talvel on välislaagrid- ja võistlused ainsad kohad, kus lumetunnetust saada ja lihvida. Kuidas õnnestusid CFC Suusakoolis lõppenud hooajal välislaagrid, räägib nende eest hea seisnud Riho Roosipõld.

Millise jälje jättis lumevaene talv klubi välislaagritele, kas kõik plaanitu sai siiski ära tehtud või tuli midagi ka ümber mängida?
“Jälg oli selline, et tuli oluliselt rohkem reisida. Eriti talve esimeses pooles. Kogu aeg käis millekski valmistumine poolenisti teadmatuses ja siis mingi hetk juba tek-kis kahtlus, et kas need üritused üldse saavadki peetud, milleks me valmistume. Sageli jäidki ära, lükati edasi, viidi mujale.
Juunioride MM katsevõistlused peeti koguni Soomes. Põhjamaade MV katsevõistlused peeti rullsuusatades… Hooaja lõpus jäid mitmed asjad tõesti tege-mata. Ära jäi üks Venemaa reis ja samuti hooaja lõpetamine Soomes.”

Kui oluliseks pead noorte ettevalmistus- ja võistlusperioodil välislaagrites- ja võistlustel käimisi?
“Meie laiuskraadil ei olegi võimalik muud moodi, kui palju reisides selle spordiala-ga tegeleda. Isegi rahuldava talve puhul on sageli meil detsembris kehvad lumeo-lud, eriti Tallinna piirkonnas. Ja detsembris on juba suusatada vaja. Välislaagrid on ääretult vajalikud, olulised ja asendamatud.
Välisvõistlused on samuti suure tähtsusega. Ega muidu oma tasemest aimu saa, kui seda väljaspool kodumaad teiste eakaaslastega võrrelda pole võimalik. Õn-neks on meie naabruses mitmeid väga tugevaid suusariike, kellega võrdluses saame hea pildi oma võimekusest.”

Keda sooviksid tänada?
“Välislaagrite osas tulid appi kolm perekonda, välisvõistlustega saime ise hakka-ma. Suusaliidu ja EOK esindamise kulud katsid vastavad organisatsioonid ise. Loomulikult ilma toetajateta jääks palju tegevusi realiseerimata, selles mõttes oleme ääretult tänulikud kõigile abilstele. Aitäh!”