Suusategevus laieneb (K.Zilmer)

Postitus

 

Kui rääkida Tallinna laste ja noorte spordiharrastustest, siis on traditsiooniliste tegemiste kõrval heameel näha olnud ka uusi ettevõtmisi. Jaak Mae suusakooli näide on selleks igati sobiv, sest kui senini sai noorte suusatamise kantsiks pidada ikkagi Nõmmet, siis aastast 2006 CFC spordiklubi juures alustanuna, on see uus kool nüüdseks täishoogu sisse saamas. Veelgi enam, Piritalt laieneti 2009.aastal naabrusse Viimsisse ja sellest sügisest hakkavad noortega siinkandis tööd tegema juba 5 noort treenerit – Riho Roosipõld, Els- Brett Heinsoo, Dmitri Reinmets, Ave Ojasoon ja Bert Tippi.

Esmalt on sellise tegevuse eelduseks olnud Pirita ning ka Viimsi piirkonda uute võimaluste tekkimine. Igati kaasaegsete liikumisradade väljaehitamine, nende pidev korrashoid ja ka regulaarne kunstlume tootmine on andnud niimoodi suurepärase võimaluse ka suusatreeningute läbiviimiseks. Ja see on toonud üha enam ka noori suusatamise juurde, tekitades sellele spordialale laiema kandepinna Tallinna erinevates piirkondades. Ka Pirita uue spordikeskuse hoone rajamine on märgilise tähendusega, kust saavad suusad ja uisud alla panna arvukad harrastajad ning kuhu on toonud oma talvised uisu- ja suusatunnid ka lähedale jäävad koolid. Lisaks antakse nüüd suusakoolis nõu ka harrastussuusatajatele – nii et piirkond on hakanud täitma seda rolli, mida siinsed olud võimaldavad.

Et ühe osa suusatreeningutest moodustavad ka treeningud rullsuuskadel, siis rajatud kergliiklusteede võrgustik lubab noortele neid treeninguid teha juba siinsamas – Lillepi pargis, aga põigata piki teid vahel ka Viimsisse, kust leiab Lubja mäe kandis väga tõsiste tõusudega rajalõike. Viimsi lapsed aga teevad vahepeal, ja just eriti mulluse viletsa talve tingimustes treeningretki Piritale. Ühine spordikool annab selleks igati head võimalused, arendades niimoodi naaberpiirkondade läbikäimist.

Nagu kinnitavad treenerid, on olümpiamedalisti Jaak Mae suusakoolis nüüdseks vajadus oma tegemisi isegi laiendada, sest suusatreeningutele soovijaid jätkub ning senini tehtu on näha juba nii tippspordi kui tavalise suusaharrastuse kontekstis. Kui treenerilt sai küsitud – milline laps võiks suusatreeningutele tulla, siis oli vastus üsna lühike – eks ikka selline, kes tahab õues olla…Eriti julgustavad treenerid suusatreeningutele tulema lapsi ka venekeelsetest peredest. Keeleoskus siin probleemiks ei saa, kuna uue treenerina asub Pirital tööle Dmitri Reinmets, kes suudab seletusi anda nii eesti kui vene keeles ja nii saavad selgeks nii suusatamise oskused kui paraneks ühises treeninggrupis treenides ka keelteoskus.

Seniste suusarühmade tööd on saatnud veel üks meeldiv moment. Nimelt on laste suusatreeningud toonud senisest enam välja liikuma ka nende vanemaid, õhutades samas suusatama tulema omakorda nende sõpru ja tuttavaid. Selline omavahel seotud tegutsemine on aga ühe korralikult toimiva harrastuse aluseks ning niimoodi saab koos lahendada ka treeningvarustusega seotud mured. Eks kõik tea, kui kiiresti lapsed kasva ja hea varustus rändab lapselt lapsele ja „teenib“ niimoodi paljude laste spordihuvi.

Kui alles hiljuti kinnitati, et Eestis on ehitatud juba 100 terviserada, siis on igati tore, et nii Pirital kui Viimsis on need ka igapäevase liikumise ja treenimisega hõivatud ning inimeste hulk metsaradadel vaid kasvab.

 

K. Zilmer