Viimsi kolib pearaha arvestuse internetti

Postitus

Viimsi vald ei ole seni oma töös sporditegevuse korraldamisel digitaalset arvestussüsteemi kasutanud. Kuid arvestades Tallinna linna ja Viimsi valla spordiklubide integreerumise ulatust – näiteks ülalnimetatud 1300 Viimsi lapsest treenib 670 last Tallinna klubides ja samalaadne “liiklus” toimub ka vastupidisel suunal Tallinn – Viimsi ehk juba aastaid toimib nn omavalitsuspiiriülene koostöö, kus spordiklubi töö toimub n-ö mõlemal pool. Seetõttu on täiesti praktiline vajadus edaspidi andmed ühildada ning kasutada ühist infosüsteemi ja sünkroniseerida vastavalt ka sporditegevuse toetuse korda Viimsi vallas suhtes Tallinna linna korraga.

Kavandavatest muudatustest Viimsi valla laste ja noorte sporditegevuse toetamisel saab lugeda siit Lapsevanemad, kelle laps treening CFC Suusakooli Viimsi filiaalis, saavad teha elektroonilise kinnituse, sisenedes Eesti.ee portaali.

TÄHELEPANU! Viimane kuupäev kinnitust teha on 1. detsember, 2011.

Tekkivate küsimuste korral võtta ühendust:

  • Marje Plaan – telefon: 606 6866; e-mail: marje.plaan@viimsivv.ee
  • Tiia Tamm – telefon: 606 6980; e-mail: tiia@viimsivald.ee
  • Ott Kask – telefon: 606 6874; e-mail: ott.kask@viimsivv.ee
  • CFCkontakt:
    Ave Ojasoon
    +37255524260
    ave@cfc.ee