Juhend

Postitus

1. Korraldus

Tallinna XXIX Rattaralli korraldab  Spordiklubi CFC, vastavalt UCI ja EJL võistlusmäärustele. Võistlus on Eesti Jalgratturite Liidu kalendris registreeritud  3 kategooria.

2. Aeg ja koht

Tallinna XXIX Rattaralli toimub pühapäeval, 22. juuli 2012. a stardiga kell 10:00  Pirital Merivälja tee 22 (Kloostri parkla)

Stardiga kell10:00,    Rahvasõit   ühisstart    42,5 km 
            kell 10:30    Tervisesõit ühisstart    5,8 km
            kell 11:00    Lastesõit    ühisstart   150 m

3. Eesmärk

Sportlike elamuste pakkumine sportlastele ja harrastajatele.
Sportlike eluviiside propageerimine, jalgrattasõidu ja eriti maanteejalgrattasõidu populaarsuse tõstmine.

4. Reeglid ja meelespea

NB ! Tallinna XXIX Rattaralli toimb avatud liiklusega trassil.

  • Osalejad on kohustatud võistlustrassi läbimiseks kasutama pärisuunalist teeosa (vastassuunas sõitmine on rangelt keelatud).
  • Rattasõidust osavõtt toimub omal vastutusel.
  • Tervisesõidul osalevate laste eest vastutavad nende vanemad.
  • Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjast ja liikluse korraldajate märguannetest.
  • Kõigil sõitudel on kiivri kandmine kohustuslik.
  • Osalejatel on keelatud kasutada mistahes tüüpi temposõidu juhtrauda.
  • Tehnilist abi võistlusrajal, varuosi ja kumme korraldajad ei kindlusta.
  • Esmase meditsiinilise abi tagab võistlust teenindavad kiirabibrigaadid.
  • Kõrvalise abi kasutamise eest võistlusrajal edasiliikumiseks võistleja diskvalifitseeritakse.

4. Võistlusinfo

Kell 10:00 –RAHVASÕIT VABAKLASS osavõtt on avatud kõigile sooviatele (42,5 km) Distantsil selgitatakse koht ja fikseeritakse aeg. Sobib hästi pikemaks matkaks. Rattaklass on vaba. Starti lubatakse üldtehnilistele nõuetele vastava jalgrattaga.

Kell 10:30 – TERVISESÕIT VABAKLASS  osavõtt on avatud kõogile sooviatele( 5,8km) Osalejatel fikseeritakse aeg. Rattaklass on vaba. Starti lubatakse üldtehnilistele nõuetele vastavaid jalgrattaid.

Kell 11:00 LASTESÕIT 200m

5. Registreerimine ja stardimaksud                                                       

1) RAHVASÕIT (42,4 km): Eelregistreerimine kuni 20.07.2012  10 €. Kohapeal 15 €
2) TERVISESÕIT (5,8 km) TASUTA
3) LASTESÕIT TASUTA

  • Osavõtumaksu ei tagastata olenemata põhjusest.

Osavõtumaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber koos kinnitustega,  lõpetajatele  medal, finišis kerge söök ja jook, vajadusel arstiabi, katkestajate transport finišisse.
 
Registreerimine:
Registreerimisel Tallinna XXIX Rattaralli osavõtjaks kinnitan, et olen läbi lugenud Tallinna XXIX Rattaralli juhendi, seda täielikult mõistnud ja kohustun selles esitatud nõudeid tingimusteta täitma.
Registreerimine internetis – www.sportinfo.ee või  stardipaigas võistluspäeval.
Klubide registreerimine toimub EJL ametlikul ülesandmisvormil.  mallor@cfc.ee
Võistlejad lubatakse vastavasse stardigruppi vabas järjekorras, võistlusnumbrite alusel.    
Vale nime all ja valest stardikoridorist startinud võistlejad diskvalifitseeritakse.
Vajadusel lisatakse stardigruppe.

Võistlusnumbrite väljastamine toimub 21. 08.2011 stardipaigas:
– alates 8:00
– võistlustele registreerimine ja numbrite väljastamine lõpeb 30.minutit enne vastava sõidu starti.

Võistlusnumbrite paigutus:  
– vastavalt võistlusmäärustele kahel pool võistlussärgi taskute peal vahega ca 5 cm
– mõlemad numbrid peavad olema kinnitatud vähemalt nelja haaknõelaga nurkadest
– numbreid pole lubatud mistahes moel originaalmõõdust muuta
– näidis välja pandud stardipaigas registreeerimise juures

6. Tehniline abi

Taotlus tehnilise abi andmiseks Rahvasõidul, esitada kirjulikult koos kasutaja litsentsiga kohtunike kogule võistluskeskuses kuni kella 9:30-ni. Tehnilise abi autode järjekord loositakse esindajate koosolekul kell 9:30.

7. Start- Finiš

Stardikoridori pääseb 15 min. enne vastavat starti. Finiš suletakse kell 13.00
Stardis ja finišis tuleb täpselt järgida korraldajate ja kohtunike juhiseid.

8. Tulemused

Tulemused avaldatakse internetis aadressil www.cgc.ee, www.sportinfo.ee ja www.ejl.ee

9. Võistlusklassid

Naised:
N-14  (1998-1999),  N16 (1996-1997), N18 ( 1994-1995), N-Eliit ( 1973-1993),
  N40 ( 1963-1972), N50 ( 1962 ja varem).
Mehed:
N-14 1998-1999, M16 ( 1996-1997 ), M18 (1994-1995), M-Eliit ( 1973-1993),
M40 (1963-1972), M50 ( 1953-1962), M60 ( 1949 ja varem).

10. Autasustamine

Autasustamine toimub 30 min. peale Rahvasõidusõidu esimeste finišeerimist.
Autasustatakse Põhisõidu kuute paremat meest ning kolme paremat naist. Samuti vanusegruppide võitjaid. Vaba Rattaklassi sõidus autasustamist ei toimu. Kõik osalejad saavad medali .

11. Protestid

Kõik protestid  1 tunni jooksul pärast võistleja lõpetamist. Protesti tasu on 50 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluse korraldajaga.


Info:
Spordiklubi CFC,
võistluste direktor: Mallor Türna (mob. +372 569 434 60)
e-mail: info@cfc.ee